1. TK Senior 1. TK SENIOR BRATISLAVA


Najstarší slovenský tanečný klub, určený pre vekovú kategóriu nad 40 rokov, založený v roku 1991.
Združuje nadšencov všetkých profesií, ktorí tanec povýšili na krásnu súčasť života
Dnešný dátum: 25. 06. 2022  Hlavná stránka :: Zoznam rubrík :: Weblinky :: Kalendár, nástenka  


Výlety

* Výlet 2019 - Severný Spiš a okolie Bardejova

Vydáný dňa 26. 06. 2019 (3775 zobrazení)

     Už v januári sme mali vybrané miesto i termín výletu: 19. - 23. jún. Z pôvodného počtu 35 nás išlo napokon “len” 28 členov a priateľov nášho 1. TK Senior.

      Zvolili sme cestu vlakom, rýchlikom do Popradu a odtiaľ osobákom do Starej Ľubovne, kde pre nás prišiel autobus z hotela SOREA Ľubovna, v Ľubovnianskych Kúpeloch -rekreačno-kúpeľná osada v doline potoka Ľubovnianka. Je miestnou časťou obce Nová Lubovňa. Tá cesta vlakom by stála za samostatnú kapitolu!
(Len krátko: v Poprade na stanici v stredu poobede bolo skoro všetko zavreté, rýchlik meškal a tak prípoj-osobák odišiel, v ďalšom boli 2 vagóny osobáku-motorky natrieskané, nedýchateľný vzduch v pokazenom vagóne, v ktorom sme čakali zavretí bez akejkoľvek informácie od sprievodcu, natlačení ako haringy....! A vraj žijeme v 21. storočí! Hanbili sme sa za naše ŽSR; toľkú nedbanlivosť a aroganciu sme už dávno nezažili!!)
Po ale dvojhodinovom meškaní sme sa konečne ubytovali, po večeri prechádzka po lesoparku s dendrologicky pozoruhodnými drevinami a voľne prístupnými minerálnymi prameňmi. História kúpeľov i napriek tomu, že z ich prameňov si miestni obyvatelia liečili žalúdočné problémy oddávna, nie je veľmi bohatá. V r. 1870 dal Alfred Probstner do prevádzky 13 obytných objektov, ktoré až do druhej svetovej vojny slúžili na ubytovanie návštevníkov prevažne z Budapešti. I keď kúpeľný park dnes stratil svoju parkovú úpravu, exempláre vzácnych druhov borovíc, jedle bielej, dvestoročné exempláre buka a duba sú nesporne zaujímavé. Prírodná minerálna voda Ľubovnianka pochádza z prameňa Veronika. S plniarenskou výrobou Ľubovnianky sa začalo až v roku 1998.

    Vo štvrtok 20. 6., hneď po raňajkách, sme sa vybrali soreáckym autobusom na hrad Stará Ľubovňa, ktorý sa týči nad mestom (s vynikajúcou sprievodkyňou z hotela). Tu sa odohrávala nejedna kapitola dejín Slovenska i Poľska. Veď hrad bol počas zálohu časti Spiša Poľsku sídlom poľských starostov v rokoch 1412-1772, ktorí celé to územie spravovali. Obce okolo Starej Ľubovne sú aj národnostne pestré. Je tu ešte jedna nemecká obec Chmeľnica, sú tu obce rusínske - Jakubany, Kamienka a iné. Pre rusínske obce je typické kresťanstvo východného obradu. V mnohých obciach sa ešte zachoval pôvodný folklór. Ukážky ich architektúry môžeme obdivovať v skanzene pod Ľubovnianským hradom. Najcennejším exponátom skanzenu je gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833. Drevený kostol s ikonostasom je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi a dodnes sa v ňom pri významných cirkevných sviatkoch uskutočňujú bohoslužby východného obradu. Po prehliadke skanzenu nás čakal výborný obed pod hradom, v Salaši u Franka - v reštaurácii, ktorá má Certifikát výnimočnosti/Víťaz za rok 2015 - 2018. Mali sme tam rezervované miesta vďaka nášmu Bohušovi, rodákovi zo St. Ľubovne.
Po vynikajúcom obede sme si oddýchli v autobuse, ktorý nás zaviezol do kúpeľov Vyšné Ružbachy. Nachádzajú sa uprostred lesoparku na západnom okraji rovnomennej obce. Ich história sa začína v 15. storočí. Prvý rozvoj spadá do konca 16. storočia, keď boli vlastníctvom Ľubomirských, starostov Ľubovnianskeho hradu a spišských miest, ktoré boli zálohované Poľsku. Vtedy si získali obľubu medzi poľskou šľachtou, neskôr aj u uhorských feudálov. Po prinavrátení spišských miest Uhorsku sa dostali kúpele do štátnej správy čo ich rozvoju neprospelo. Čiastočnú renesanciu prežívali v 19. storočí, keď sa stali majetkom rodiny Zamoyských a najmä za posledného z nich, ktorý ich zveľadil v období pred 2. svetovou vojnou. Zvláštnosťou je najväčšie travertínové jazierko Kráter na Slovensku s priemerom 20 metrov a hĺbkou 3 metre a Biely dom, stavebná dominanta kúpeľného parku vybudovaná na travertínových skaliskách. Tí otužilejší sa v kráteri aj okúpali a my “lenivci” sme si boli na kávičke v Bielom dome. Bolo nám veľmi ľúto, že na ďalšiu “renesanciu” kúpele stále čakujú!! Cestou na hotel nám aj popršalo, ale výlet sme absolvovali bez dažďa!

    V piatok, 21.6. boli naše ciele Pieniny a Hniezdne. Odchod autobusu bol o 8:00, lebo plte sme mali objednané už na desiatu. Prvá zastávka bola v Kúpeľoch Červený Kláštor - Smerdžonka. Okolo roku 1820 vznikla pri sírnom prameni kúpeľná osada a v roku 1824 bola postavená prvá kúpeľná budova. V r. 1887 sa Smerdžonka včlenila medzi oficiálne kúpele vtedajšieho Uhorska. Počas 1. svetovej vojny boli kúpeľné zariadenia poškodené a s pomocou štátu sa ich podarilo zrekonštruovať a v r. 1928 znovu otvoriť. Počas 2. sv. vojny boli kúpele znovu poškodené a tradícia kúpeľníctva v Červenom Kláštore začala upadať do zabudnutia. Po dlhých rokoch kúpele zrekonštruoval súčasný majiteľ. V roku 2010 bol tunajší prameň vyhlásený za prírodný liečivý zdroj, v r. 2012 sa obnovila kúpeľná tradícia na území Pienin a v roku 2014 získali Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka, aj vďaka čistému ovzdušiu Pienin, štatút klimatických kúpeľov. V októbri 2016 získali kúpele štatút kúpeľného miesta. V nádhernom areáli Kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore sa 17.8. koná už ôsmy ročník Stretnutia Goralov v Pieninách 2019! Prešli sme sa po krásnom amfiteátri, kde sa stretnutie bude konať, okoštovali sme vodu, ….. a pokračovali autobusom cez obec Červený Kláštor, ktorá je na brehu rieky Dunajec. Jej história sa spája najmä s národnou kultúrnou pamiatkou – kláštorom zo 14. storočia, zasadeným do nádhernej pieninskej scenérie pod vrchom Tri Koruny. V 14.-16. storočí to bol kartuziánsky a v 18. storočí kamaldulský kláštor. Leží v malebnom vyústení potoka Lipník do Dunajca. Rieka Dunajec, predierajúca sa cez Pieniny, vytvorila pôsobivý kaňon na hranici Slovenska s Poľskom. Má dĺžku približne 9 km. Predstavuje krajinársky a prírodovedne najhodnotnejšie územie Pieninského národného parku. Prielomom vedie turistický náučný chodník, ktorý spája Červený Kláštor s obcou Lesnica - túto možnosť využilo len zopár odvážlivcov. Niektorí využili možnosť prehliadky kláštora a potom sa odvoezli “našim” autobusom do obce Lesnica, resp. ku chate Pieniny. Asi 17-ti sme prielom obdivovali z pltí - splav Dunajca trval cca 90 minút. Z prístaviska pltí pri ústí Lesnického potoka, ktorý je zároveň pravostranným prítokom Dunajca, sme po modrej prešli krátkym úsekom Prielomu Lesnického potoka okolo skalných stien Osobitej skaly a Kače ku chate Pieniny. Tu sme mali opäť zarezervovaný obed vďaka nášmu Bohušovi.
A potom sa nám začala smola lepiť na päty: autobus prišiel pre nás s meškaním, lebo že sa čosi pokazilo a musel čakať na opravu. Ok, prežili sme to a v “opravenom” sme pokračovali v ceste. Ale najbližšie stúpanie nezvládol, museli sme ho odľahčiť a ísť na kopec peši. Nechávajúc smrad spálenej gumy za sebou sa autobus pomaly doterigal hore a nejakým zázrakom sme potom došli do malebnej dedinky Hniezdne, kde sme mali objednanú prehliadku Nestville Parku. Obec sa nachádza len 5 km západne od Starej Ľubovne. Prvá písomná zmienka o tejto obci je z roku 1286. Hniezdne bolo v minulosti najmenším kráľovským mestom Uhorska a bolo mu pridelené aj výčapné právo. V roku 2012 tu vyrástla expozícia tradičných ľudových remesiel histórie a súčasnosti liehovarníctva, Nestville Park, ktorý sme išli navštíviť. Ocitli sme sa v úplne inom svete, akoby sme neboli na Slovensku, ale v “kapitalistickej cudzine”! Obrovský kontrast ku chátrajúcim kúpeľom v Ružbachoch. Majitelia tu vybudovali dokonalý komplex po každej stránke! Expozícia liehovarníctva pozostáva z troch častí: Historické remeslá súvisiace s liehovarníctvom, Jeden z najmodernejších liehovarov v strednej Európe a Rezbárska sála s obrovským vyrezávaným obrazom a sklady zrenia whisky. Prehliadka areálu trvala cca 80 minút/ so sprievodcom, v cene bola aj ochutnávka whisky, fotografia našej skupiny a mohli sme si vyraziť mincu nestville parku. Na hotel sme prišli priamo na večeru a mnohým sa nám už nechcelo nič iné len oddychovať!

    Sobota, 22.6. bol posledný deň pred odchodom domov. Ráno nás autobus doviezol do známych Bardejovských Kúpeľov. Ich liečivú silu v roku 1895 ocenila aj cisárovná Alžbeta Bavorská, manželka Františka Jozefa I., ktorej pobyt pripomína socha pred liečebným domom z roku 1903, alebo ruský cár Alexander. Liečivá voda vyvierajúca v Bardejovských Kúpeľoch nemá na Slovensku obdobu. V skutočnosti nejde o jeden prameň, ale rovno o desať vôd. Každá z nich má špecifické zloženie a pomáha na iný okruh chorôb.... V Bardejovských Kúpeľoch sme si užili aj návštevu malebného skanzenu ľudovej architektúry. Múzeum ľudovej architektúry je najstarším skanzenom na Slovensku (otvorené bolo v roku 1965). Potom sme pokračovali do Bardejova. Kúpele ležia len 5 km od mesta Bardejov, ktoré patrí bezpochyby medzi najkrajšie slovenské mestá. Právom ho v roku 2000 zaradili do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na pomerne malom území je v meste sústredené obrovské množstvo cenných a pozoruhodných pamiatok. Bardejov sa tiež hrdí prívlastkom najgotickejšie mesto Slovenska. Radničné námestie je obklopené štýlovými meštianskymi domčekmi v gotickom štýle, ktoré hrajú rôznorodými farbami. V minulosti pravdepodobne domčeky slúžili mešťanom ako obydlia, dnes z nich sú reštaurácie, kaviarne, cukrárne či butiky. V jednej z reštaurácii sme mali zarezervované miesto na obed. Uprostred námestia stojí budova bývalej radnice zo začiatku 16. storočia (1505 - 1509). V budove goticko-renesančnej radnice, sme si pozreli jednu z expozícií Šarišského múzea, expozíciu Slobodné kráľovské mesto Bardejov. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky z roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život. Oproti radnici sme si “museli” pozrieť zvonku i zvnútra majestátnu rímskokatolícku Baziliku Minor sv. Egídia, pred ktorou je možné obdivovať pôvodnú dvojicu zvonov Ján a Urban. V meste je možné nájsť mnoho chrámov. Gréckokatolíci tu majú Chrám sv. Petra a Pavla. Ozdobou mesta je aj františkánsky kláštor s kostolom. Kláštor stojí blízko hradieb mestského opevnenia, ktoré sú najzachovalejším stredovekým obranným systémom na Slovensku. Okrem kamenných hradieb sa zachovali brána a sedem bášt. Zopár z nás sme si stihli ešte pozrieť (pre krátkosť času len “z rýchlika”) aj ďalšiu expozíciu Šarišského múzea, ktorá je umiestnená do pôvodne gotického meštianskeho domu Gantzughof s renesančnou arkádou - stojí v juhozápadnom rohu námestia. Je to expozícia Ikony, ktorá je jedinou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Prezentuje ikony - maľby na dreve a na plátne od 16. do polovice 19. storočia.
Z Bardejova je to len 10 km do obce Hervatov, kam sme išli pozrieť jeden z 8 drevených kostolikov (známych pod názvom "Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka" zapísané v r. 2008 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO postavené na dnešnom území Slovenska v 16. až 18. storočí), rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi, zhotovený z červeného smreka, bol koncom 15. storočia postavený v gotickom štýle. Patrí medzi najstaršie drevené sakrálne stavby rímskokatolíckej cirkvi na svete. Osadený je na malej vyvýšenine v strede obce Hervartov. Po prehliadke s odborným výkladom sme vyšli von do dažďa, ale autobus bol blízko a tak nás len pokropilo. A “doma” už nepršalo.

    No a posledný deň, v nedeľu 23.6. nás autobus o pol 10 na ceste na žel. stanicu previezol aspon námestím St. Ľubovne. Osobák do Popradu meškal, na naše šťastie aj rýchlik meškal a tak sme ho stihli! Mali sme šťastie na počasie po všetky dni nášho výletu, nepršalo nám!! Lebo predpoveď bola dážď na každý deň!! Menej šťastia sme mali na hotelových hostí: v prvý deň tam bol medzinárodný “pioniersky tábor”, mládež bola hlučná najmä na nočnej diskotéke - hudba hučala temer do polnoci. Vystriedala ich ale 300 členná skupina mladých dospelákov, ktorí si tam prišli na 1 noc “vyhodiť z kopýtka” - inak sa nedá nazvať ich temer celonočná hudobná produkcia, ktorá nám nedala spať. Nepomohli volania na recepciu - hotel si potreboval zarobiť a na ostatných hostí sa jednoducho vykašlal!! Toto nám pobyt v hoteli veľmi znepríjemnilo a následné sťažnosti nepadli na úrodnú pôdu!!

Hádam o rok niekde inde bude ubytovanie lepšie!? Dovidenia!
A ešte link na fotky z výletu:

https://photos.app.goo.gl/tLxKTL4RGwsejA1H6

[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
Celý článok | Autor: Slávka Melečková | Informační e-mailVytisknout článek


Kalendár
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Kontakt
Ing. Peter Loja peter.loja(at)chello.sk
02 45246495
0915711820


Tento web pracuje na báze phpRS, PHP, MySQL, Dingo.
v