Valčík pre charitu

Autor: Slávka Melečková <(at)>, Téma: Kronika, Vydané dňa: 15. 06. 2017

    14. júna 2017 o 17.00 hod. na Malej scéne prebiehal už IX. ročník podujatia „Urobme radosť sebe a iným“ občianskeho združenia Impulz, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke (ZPMP).


  Toto podujatie bolo výnimočné hudobno-dramatickým predstavením Farby, ktorého ustredným motívom bola oslava rôznorodosti. Každú farbu umelecky stvárnila iná organizácia vlastným, jedinečným spôsobom - tancom, pantomímou, dramatickou etudou alebo inou kreatívnou formou.

Necelý mesiac pred týmto charitatívnym vystúpeným oslovili šéfa nášho klubu Petra L., či by sme im nemohli pripraviť krátky tanečný program pre ich podujatie. Po zvážení možností sa dohodli štyri tanečné páry: Ľubo s Gitkou, Paľko s Vierkou, Izabela a Zeno, Božka a Jozej, že jednu staršiu 8-párovú choreografiu skúsia nacvičiť so 4 pármi, čo sa im aj podarilo.

A tak v stredu, 14. júna 2017, sme sa stretli krátko pred 16. h v priestoroch Malej scény na Dostojevského rade v Bratislave. Po generálke sme sa „nahodili“ do šiat z choreografie Televízne návraty, pretože organizátori požadovali, aby sme boli oblečení čo najviac v bielom. Celé podujatie bolo totiž postavené na hre s farbami a každý účinkujúci kolektív mal určenú farbu na vystúpenie. My sme mali bielu.

Po vystúpení všetkých prítomných a účinkujúcich pozvali na malé občerstvenie vo vestibule Malej scény. Okrem toho tam bola prezentácia prác ľudí s mentálnym postihnutím. Podľa reakcií usudzujeme, že naše vystúpenie sa im páčilo a to nás teší...